Prof. Dr. Ali Kemal Aydınlıoğlu

Prof. Dr. Ali Kemal Aydınlıoğlu 1915’de Karamürsel’de doğdu. Babası Gelibolu Arıburnu savaşı şehidi bir yedeksubaydır ve kendisinin doğumunu görememiştir. İlkokulu Karamürsel’de, ortaokulu Fatih Gelenbevi Ortaokulu’nda bitirdikten sonra Vefa Lisesine girmiş ve 1936’da bu liseden pekiyi derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş, 1942’de pekiyi derece ile mezun olarak Tıp doktoru diplomasını almıştır.

Bir süre Fatih Belediye Tabipliği yaptıktan sonra 1,5 yıl Karamürsel’de serbest olarak çalışmış, 1944’de askerlik görevine başlamış, Mayıs 1947’de terhis olmuştur.

22 Haziran 1947 tarihinde İstanbul Üniversitesi ikinci cerrahi kliniğinde Ord. Prof. Dr. Kemal Atay (“Kara Kemal”)’ın yanında asistanlığa başlamış, 18 Haziran 1951 tarihinde “Akciğer Hidatik Kistleri” adlı uzmanlık tezini sunarak Genel Cerrahi Uzmanlık Sınavını başarı ile vermiştir.

1951-1953 yılları arasında Turhal Şeker Fabrikasında başhekimlik ve operatörlük yapmıştır. Daha sonra da Emirdağ Hastanesinde başhekim ve operatör olarak çalışmıştır.

1 Eylül 1953 de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci Cerrahi Kliniğinde Uzman asistan olarak tayin edilerek Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan’ın yanında tekrar üniversite de çalışmaya başlamıştır. 1958 ve 1959 yıllarında Paris de Prof. Dr. Seneque’nin Cerrahi Tedavi Kliniği ile Broussais Hastanesinde Prof. Dr. Felix Poilleux’nin Cerrahi Propedötik Kliniğinde çalışmıştır.

28 Ekim 1960 da 114 sayılı kanun gereğince üniversiteden ayrılmak mecburiyetinde kalan Prof.Dr. Ali Kemal Aydınlıoğlu, 1962’de 43 sayılı kanun ile tekrar eski görevine dönmüştür. (“147’ler olayı”)

1962 yılında Paris de Broussais Hastanesi eski şefi Prof. Felix Poilleux’un yanında altı ay daha bulunmuştur. 1959 yılında “Hidatik Kistlerde Kalsifikasyon Hadisesi” adlı tezi ile doçentlik sınavına müracaat etmiş, bu sınavın muhtelif safhalarını 1964 yılında tamamlayarak üniversite doçentlik unvanını almıştır.

26 Mart 1970 tarihinde Üniversite Profesörü olan Prof. Aydınlıoğlu 1972’de Profesörlük kadrosuna girmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi temsilcisi olarak İstanbul Üniversitesi Senatosunda 2 dönem senatör olarak bulunmuştur. 1 Ocak 1984 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından yaş haddi nedeni ile emekli olmuştur. Yayın yapmaya ve yaptırmaya ilgisi çoktu.

Kendine özgü, taklit olmayan, çok hızlı bir cerrahi stili vardı. Ameliyathanedeki bu çok seri, fakat bilinçli halini ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Uzun yıllar, emekli olduktan sonra da Eczacılık Fakültesinde Cerrahi ve İlk Yardım dersleri veren hocamız 11 Eylül 1996 tarihinde böbrek yetmezliği sonucu vefat etmiştir.

1949’dan beri Jinekolog Op. Dr. Fatma Kebire Aydınlıoğlu ile evli olan kibar, müşfik insan, örnek aile babası Prof. Dr. Ali Kemal Aydınlıoğlu’nun bir kızı ve iki oğlu vardır.